DivadloSprávy

SND odohrá prvé predstavenie v projekte Divadlo pre všetky deti

Slovenské národné divadlo po prvý raz v rámci projektu Divadlo pre všetky deti privíta v hľadisku činohry deti z detských domovov, náhradných rodín a deti s poruchou autistického spektra. V nedeľu 3. apríla o 17.00 h pre ne herci odohrajú predstavenie Ako sa Lomidrevo stal kráľom.

Mnohé z týchto detí budú v divadle pravdepodobne vôbec po prvý raz. A to vďaka darcom, ktorí prispeli na charitatívny projekt Divadlo pre všetky deti. Slovenské národné divadlo ho v spolupráci s OZ Úsmev ako dar spustilo pred Vianocami.

Jeho cieľom je dlhodobá podpora detí z centier pre deti a rodiny, náhradných rodín a sociálne slabších rodín, aby mohli spoločne zakúsiť výnimočné chvíle, ktoré prináša divadlo. 

 „Chceme rozdávať radosť, lebo aj to je úloha divadla. Divadlo je pre deti aj dôležitý zdroj vzdelávania, rozvíja kreativitu, trpezlivosť, predstavivosť aj morálku. Preto chceme pozvať do divadla všetky deti,“ hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Na vstupenky do divadla pre deti zo znevýhodnených skupín darcovia prispeli už viac ako 2 300 eur. Vstupenky v rovnakej sume pridáva Slovenské národné divadlo.

Pozvanie na predstavenie Ako sa Lomidrevo stal kráľom v nedeľu 3. apríla prijali aj rodičia s deťmi, ktorých združuje Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. 

Druhého apríla si totiž pripomenieme Svetový deň povedomia o autizme a Slovenské národné divadlo pri tejto príležitosti myslelo aj na rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra, ktoré sa do divadla často nedostanú aj pre obavy z predsudkov. 

 „Veríme, že umenie a kultúra, a zvlášť divadlo, dokážu prispieť k inkluzívnejšej spoločnosti. Ako Národné divadlo sme presvedčení, že patríme všetkým divákom bez rozdielu, preto by sme chceli vyzvať k vnímavosti aj tolerancii,” vraví generálny riaditeľ SND Matej Drlička

Zbierku Divadlo pre všetky deti zastrešuje Úsmev ako dar, prispieť sa dá na snd.sk/darujme alebo do označených pokladničiek v pokladnici SND a v divadelnom bare. Predstavení pre deti z detských domovov a náhradných rodín tak bude môcť vďaka darcom pribúdať, ďalšie budú v máji aj v júni.

Inscenácia Ako sa Lomidrevo stal kráľom je vtipný, dobrodružný, humorný aj dojímavý príbeh obyčajného slovenského mládenca, ktorý mal síce aj obrovskú silu, ale najmä šľachetné a smelé srdce. 

Ako v mnohých slovenských ľudových rozprávkach, hrdina sa vyberie do sveta hľadať šťastie, prekoná všetky prekážky, dokonca premôže hrozných drakov a na tejto púti sa nielenže všeličo naučí o svete a ľuďoch, ale získa za nevestu aj prekrásnu princeznú.

ZDROJ: Jana Alexová

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share