Album, ktorý mám rád

„V rámci tejto rubriky by som rád predstavil (zatiaľ) domáce, rozumej česko-slovenské, albumy, ku ktorým som získal špecifický vzťah. Sú to tie, ktoré môžem, a rád to aj robím, počúvať už po niekoľký „desiaty“ raz a ich počúvanie sa mi nikdy nezunovalo. Naopak, vždy mi zlepšia náladu.“

Juraj Čurný – hudobný publicista a hudobný dramaturg televíznych a rozhlasových relácií.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share