Pre detiZaujímavosti

Earth Speakr dáva hlas tým, ktorí budúcnosť zažijú

Earth Speakr je nové, interaktívne dielo známeho umelca Olafura Eliassona, ktoré predstavuje pohľad detí na budúcnosť našej modrej planéty. Umelecké dielo vyzýva dospelých, politikov a globálnych lídrov, aby si vypočuli posolstvá detí, ktorým bude patriť budúcnosť. Earth Speakr pracuje s rozšírenou realitou, zahŕňa bezplatnú mobilnú aplikáciu a interaktívnu webovú stránku (www.earthspeakr.art), dostupnú v 24 úradných jazykoch Európskej únie. Eliasson vytvoril toto umelecké dielo pri príležitosti nemeckého predsedníctva v Rade EÚ v roku 2020.

Earth Speakr je iniciatíva a dielo dánsko-islandského umelca Olafura Eliassona, ktorá zahŕňa mobilnú aplikáciu, webovú stránku, fyzické prezentácie a ďalšie aktivity. Umelecké dielo tvorí ústrednú časť kultúrneho programu pri príležitosti nemeckého predsedníctva v Rade EÚ v roku 2020. Je financované Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí a realizuje sa v spolupráci s Goetheho inštitútom. Projekt Earth Speakr je bezplatný a podporuje komunikáciu a spoluprácu medzi ľuďmi všetkých vekových skupín v Európe na témy klimatických zmien a budúcnosti planéty.

Deti hovoria v mene planéty

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov si môžu užívatelia stiahnuť aplikáciu Earth Speakr a animovať svoje posolstvo pomocou hravej interaktívnej technológie. Deti a mladí ľudia pod vekovou hranicou pre volebné právo sa môžu zapojiť tým, že svoj hlas prepožičajú čomukoľvek z okolitého prostredia (stromu, banánovej šupke, oblohe alebo ulici) a budú hovoriť za svoje blízke okolie aj planétu. Ich kreatívne správy sú zdieľané na www.earthspeakr.art a vďaka aplikácii s rozšírenou realitou ich budú môcť vidieť a zažiť aj ostatní.

Earth Speakr je kolektívne umelecké dielo, ktoré nabáda deti, aby sa stali umelcami. To, akým dielom sa Earth Speakrstane totiž záleží na tvorivosti a fantázii Earth Speakrov, keďže sa skladá z ich myšlienok a vízií, obáv aj nádejí. To, čo vytvárajú, môže byť hravé a rozmarné, vážne aj poetické. Neexistuje tu správne alebo nesprávne, je to jednoduché a zapojiť sa môže každý. Earth Speakr vyzýva deti, aby hovorili od srdca to, čo si myslia a prispeli tak k formovaniu nášho sveta a planéty dnes a aj v budúcnosti,“ vysvetľuje známy umelec a aktivista Olafur Eliasson.

„Od detí očakávame, že budú v škole pozorné a budú dodržiavať pravidlá. Teraz je však rad na nás, dospelých, aby počúvali, mladé generácie. V Earth Speakr dáva Olafur Eliasson deťom jedinečnú príležitosť prísť s tvorivými myšlienkami a nápadmi, ktoré by mohli mať potenciál prispieť k lepšej budúcnosti všetkých Európanov. Vďaka hlasovým nahrávkam, prineseným do centra tvorby európskej politiky dá Earth Speakr mladým ľuďom silný hlas, ktorý by sme, v záujme našej spoločnej budúcnosti, mali pozorne počúvať,“ povedal Heiko Maas, spolkový minister zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko.

Aby Eliasson a jeho štúdio zapojili čo najviac ľudí, vyvinuli, primárne digitálne umelecké dielo, v spolupráci s rozsiahlym tímom výskumných pracovníkov, odborníkov a detí. Aplikácia Earth Speakr je k dispozícii v 24 úradných jazykoch Európskej únie a je dostupná na celom svete. Samotný projekt navyše uzatvára partnerstvá s múzeami, knižnicami a vzdelávacími inštitúciami, ako napríklad Goetheho inštitút, s cieľom vystavovať umelecké diela online, či fyzicky, a to kedykoľvek a kdekoľvek, to len bude možné (zvlášť v časoch spoločenského dištancovania).

Je čas, aby začali počúvať dospelí 

Aplikácia Earth Speakr zosilňuje hlasy detí a vyzýva dospelých, súčasných politikov a lídrov, aby načúvali. Na stránke www.earthspeakr.art môžu dospelí dokázať, že správy počúvajú vytvorením takzvaných zbierok správ v rozšírenej realite (AR) „Loud Speakrs“. Tieto zbierky môžu byť umiestnené kdekoľvek na virtuálnej mape (na verejných námestiach, v parkoch, nad administratívnymi budovami) s cieľom povzdbudiť ostatných, aby načúvali tiež. Odkazy Earth Speakr sa vysielajú aj v Bruseli v budove Justus Lipsius a v Europa Building, v Európskom parlamente v Bruseli aj Štrasburgu a v Berlíne na budove „Lichthof“, v ktorej sídli Spolkové ministerstvo zahraničných vecí.

„Život na Zemi je spolužitie ľudí, zvierat, rastlín a ekosystémov. Musíme pochopiť a predovšetkým akceptovať toto spolužitie a podnikať správne kroky na jeho podporu. V dnešných diskusiách o klimatickej politike je nevyhnutné, aby bolo počuť názory a nápady budúcej generácie hlasno a jasne, pretože práve mladí budú žiť v budúcnosti, ktorú dnes formujeme. Moje dielo Earth Speakr vyzýva deti, aby sa vyjadrili ku klíme – či už s obavami alebo nádejami. Vďaka aplikácii Earth Speakr tak môžu spraviť v domácom prostredí, prostredníctvom čohokoľvek v ich okolí. Naše umelecké dielo spája ich hlasy a zosilňuje odkaz, ktorý chcú povedať. My, dospelí, politici a všetci kompetentní, potrebujeme počuť tvorivé odkazy detí a brať ich vážne,“ zdôrazňuje Olafur Eliasson.

Od 1. júla 2020 sa na virtuálnej mape Earth Speakr budú objavovať detské správy a hlasných speakrov si môžete prezerať v rozšírenej realite, na významných miestach v rámci celej EÚ. Ak sa chcete dozvedieť viac a podieľať sa na tvorbe umeleckých diel, stiahnite si aplikáciu Earth Speakr zo služby Google Play alebo App Store, navštívte webovú stránku www.earthspeakr.art a zapojte sa do diskusie @earthspeakr na sociálnych sieťach.

Zapojte sa 

Deti môžu vytvárať správy pomocou aplikácie Earth Speakr a pozvať svojich priateľov, aby sa zapojili.

Dospelí, súčasní lídri a politici môžu sledovať správy Earth Speakr, vytvárať skupiny správ (tzv. Loud Speakrs), zdieľať ich s okolím a prispieť tak k rozšíreniu tém, ktoré považujú za najdôležitejšie. Eliasson dúfa, že sa politici inšpirujú a prinesú odkazy Earth Speakr k rokovacím stolom, aby sa deti cítili vypočuté a pochopené.

Inštitúcie môžu usporiadať podujatia a povzbudiť deti k účasti. Podklady na webovej stránke ponúkajú návody, ako deti interaktívnym spôsobom naviesť k pozretiu umeleckých diel a následne ich aj motivovať sa zapojiť. Viac informácií nájdete na stránke https://earthspeakr.art/sk/zapojte-sa

Olafur Eliasson 

Olafur Eliasson (nar. 1967) je umelec dánsko-islandského pôvodu, ktorý sa venuje sochárstvu, maľbe, fotografii, inštaláciám a digitálnym médiám. Jeho umenie je hnané jeho záujmom o vnem, pohyb, stelesnenú skúsenosť, ale aj pochopenie samého seba a komunity. Jeho umelecké postupy presahujú hranice múzeí či galérií a konfrontujú verejnosť prostredníctvom architektonických projektov, zásahov vo verejnom priestore, vzdelávania v oblasti umenia, politiky, či aktivít v oblasti klímy. Eliasson je medzinárodne známy pre svoje verejné inštalácie, ktoré spochybňujú spôsob, akým vnímame a spoluvytvárame naše životné prostredie. V roku 2003 vytvoril projekt The Weather – žiariace vnútorné slnko zahalené hmlou v Turbine Hall v londýnskej Tate Modern. V roku 2008 Eliasson postavil štyri rozsiahle umelé vodopády pozdĺž pobrežia Manhattanu a Brooklynu v rámci projektu The New York City Waterfalls. Skúmal tiež potenciál umenia zaoberať sa klimatickými zmenami: Pre Ice Watch priniesol do centier miest ako Kodaň (v roku 2014), Paríž (v roku 2015) a Londýn (v roku 2018) veľké úlomky ľadovca. Okoloidúci sa mohli dotknúť grónskeho ľadu a vlastnými zmyslami cítiť jeho krehkosť, keď pred nimi mizol. V roku 2019 bol vyhlásený za veľvyslanca dobrej vôle Rozvojového programu OSN pre ochranu klímy a ciele trvalo udržateľného rozvoja.

ZDROJ: Juraj Vedej, Chapter4

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share