HudbaSprávy

Hudba Deža Ursinyho v sláčikových interpretáciách Moyzesovho kvarteta v unikátnej premiére

Výnimočné uvedenie skladieb legendárneho skladateľa a interpreta Deža Ursinyho. Moyzesovo kvarteto pripraví nevšedný zážitok v podobe sláčikových aranžmánov výberu Ursinyho diela z rôznych časových období (rokov 1966-1987). V tejto neobvyklej podobe predstavia jedného z najoriginálnejších slovenských umelcov. Prvé koncertné uvedenie sa uskutoční 7. júna od 19:30 v Pezinskom kultúrnom centre. Špeciálne osobné poďakovanie patrí Jakubovi Ursinymu, s ktorého zvolením sa projekt mohol uskutočniť.

Hudba Deža Ursinyho k poslucháčom prehovárala napriek zdanlivej zložitosti hudobnej reči aj nie práve jednoduchým filozoficko-poetickým textom o živote, všedných dňoch aj smrti. Práve z tohto netradičného a zaujímavého spojenia vznikla originálna výpoveď umelca, ktorého albumy ovplyvnili ďalšie generácie. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako by zneli tieto skladby čisto v inštrumentálnej podobe? Hoci máme Ursinyho tvorbu spojenú s rockovou zostavou a dychovými nástrojmi, sláčiky tiež podfarbovali jeho skladateľský rukopis. Myšlienka prepojiť hudbu Deža Ursinyho so sláčikovým kvartetom sa zrodila už dávnejšie. Prvýkrát sa zrealizovala v roku 2000 v rámci podujatia Deja vue – Spomienka na Deža Ursinyho v Pezinku na popud autora projektu Dušana Lančariča. Spolu so svojím bratom – režisérom Patrikom Lančaričom sa rozhodol zaradiť Ursinyho skladby do programu v podobe interpretácie sláčikového kvarteta. Tento nevšedný nápad odobril aj syn a dedič autorských práv Deža Ursinyho, Jakub Ursiny, ktorému patrí vďaka, že umožnil oživiť otcove skladby v ďalších podobách a vďaka tomu mohli zaznieť na rôznych významných spoločenských udalostiach – ako napríklad na festivale Pohoda v roku 2002. Aranžmánov sa chopil Marek Spusta, ktorý práve na základe tejto skúsenosti s Ursinym neskôr obdobne spolupracoval aj s ďalším originálnym tvorcom Mariánom Vargom. 

Hudbu oboch interpretov zahralo Moyzesovo Kvarteto, ktoré pokračovalo aj s Ursinyho tvorbou na ďalších koncertoch – vrátane koncertného večera pri príležitosti nedožitých 70tych narodenín Deža Ursinyho konajúceho sa v bratislavskom klube MMC. Teraz vznikol program v celovečernej podobe s novým naštudovaním v aranžmánoch a partitúrach Mareka Spustu aj dvoch významných jazzových hráčov – flautistky Sisy Michalidesovej a klávesistu Petra Preložníka. V podaní jedného z najdlhšie pôsobiacich komorných zoskupení – Moyzesovho kvarteta – v zložení Jozef Horváth (1. husle), Július Horváth (2. husle), Alexander Lakatoš (viola), Ján Slávik (violončelo). Zaznie výber z rôznych období medzi rokmi 1966 až 1987, teda z väčšej časti Ursinyho umeleckej kariéry, počínajúc jeho bigbítovými časmi s kapelou The Soulmen, či progresívne obdobie s Provisorium a zahŕňajúce následné sólové aktivity, ktoré odzrkadľujú široký diapazón jeho bohatej a rôznorodej hudobnej tvorby. Sú tam skladby z éry bigbítovej, artrockovej, popovej aj muzikálovej.

Autori nápadu Dušan Lančarič a Patrik Lančarič sa dlho zamýšľali, ako by mohol celý tento projekt vyzerať: „Dávali sme si rôzne otázky. Prečo prepájať originálnu muziku Deža Ursinyho s čímsi hudobne iným a teda tým vlastne vytvárať niečo nové a hudobne žánrovo iné? Vychádzalo to z poznania, že muzika Deža Ursinyho je postavená na špecifických a mnohokrát neortodoxných a napriek tomu krásnych harmóniách – harmóniách koexistujúcich v prirodzene pôsobiacej symbióze s originálne snovanou melodikou. Táto absolútna autorská Ursinyho hudobná originalita dávala veľké predpoklady na vznik novej krásnej formy práve v prepojení so sláčikovým kvartetom a sláčikovými aranžmánmi ako takými. Dvoje huslí, viola a violončelo. Táto predstava sa ukázala ako veľmi správna.“

Príďte sa o tom naživo presvedčiť 7. júna 2023 do Pezinského kultúrneho centra na premiérove koncertné uvedenie projektu Dežo Ursiny & Moyzesovo kvarteto.

Vznik tohto diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Hudobný fond, Sociálny a kultúrny fond SOZA.

Informácie:

DEŽO URSINY & MOYZESOVO KVARTETO

07.06.2023 o 19:30

Pezinské kultúrne centrum / Dom kultúry Pezinok, Holubyho 42

Námet: Dušan Lančarič, Patrik Lančarič

Dramaturgia, produkcia: Dušan Lančarič

Koprodukcia: Umelecká loď–o.z. a Pezinské kultúrne centrum

Autor hudby: Dežo Ursiny

Hudobné aranžmány a partitúry: Marek Spusta, Sisa Michalidesová, Peter Preložník

Účinkujú: Moyzesovo kvarteto 

husle 1. – Jozef Horváth

husle 2. – Július Horváth 

viola – Alexander Lakatoš

violončelo – Ján Slávik

ZDROJ: Music Press Production

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share