DivadloSprávy

Koloratúrna sopranistka Ľubica Vargicová: Violetta je moja osudová rola

Sopranistka Ľubica Vargicová spieva postavu Violetty Valéry z Verdiho opery La traviata už neuveriteľných 30 rokov. Stálica Opery Slovenského národného divadla svoju osudovú rolu najbližšie zaspieva už v sobotu 5. februára. 

Na príležitosť zaspievať si postavu Violetty z La traviaty niektoré sopranistky čakajú aj roky. Ľubica Vargicová mala šťastie, ponuku spievať Violettu dostala ako čerstvá absolventka vysokej školy. 

Bolo to začiatkom deväťdesiatych rokov v inscenácii režiséra Mariána Chudovského, ktorá potom v repertoári Opery SND ostala ďalších dvadsaťsedem rokov. 

Keď sa na to pozerám s odstupom času, myslím si, že keby som ponuku vtedy neprijala, asi by som hneď nedostala miesto sólistky SND. Postavili ma pred náročnú úlohu a bolo na mne ako sa s touto výzvou vysporiadam,” spomína na svoje začiatky s Violettou Ľubica Vargicová

Violetta totiž nie je výsostne koloratúrna úloha. Ešte počas štúdia som v SND hosťovala v postavách Kráľovnej noci či Olympie, ktoré veľmi vyhovovali môjmu vysokému koloratúrnemu sopránu. No toto bolo zrazu niečo úplne iné. Veľká dráma, obsiahly spevácky part plný kontrastných vokálnych prejavov, detailná práca s výrazovými prostriedkami a silný emocionálny vklad. S tým som sa musela popasovať, no vďaka podpore mojej hlasovej pedagogičky a výborných hudobných partnerov som sa do Verdiho La traviaty zamilovala. Violettin príbeh prežívam na javisku zakaždým nanovo, naplno a najvernejšie ako viem s posledným tónom aj zomieram,” hovorí obľúbená sopranistka. 

Chudovského La traviata mala v SND derniéru v roku 2019. Slávna Verdiho opera však patrí medzi divácky najobľúbenejšie tituly a na javisko Opery SND sa vrátila v októbri 2021. Režíroval ju taliansky režisér Roberto Catalano. 

Ľubica Vargicová aj v jeho inscenácii hviezdi v role Violetty. Vraví, že i napriek tomu, že postavu dobre pozná, musí na nej neustále pracovať. Aj keď ma zobudíte o polnoci, dokážem odrecitovať všetky texty, viem, na ktorej strane sú jednotlivé scény alebo zložitejšie pasáže. Napriek tomu si ju stále musím oprašovať a precvičovať, aby som sa vyhla iba rutinnému opakovaniu bez všímania si drobností a nuáns. Vždy veľmi poctivo študujem klavírny výťah a oceňujem aktuálne pripomienky dirigenta i kolegov. Nikdy nemám pocit, že nie je čo naprávať a vylepšovať,” objasňuje náročnú prípravu na každé jedno predstavenie sólistka. 

Giuseppe Verdi túžil skomponovať operné dielo so skutočnými ľuďmi, nie s opernými figúrkami. Jeho Violetta preto v príbehu prechádza veľkým dramatickým vývojom, čo si vyžaduje aj herecké umenie. No ani po hudobnej stránke to skladateľ predstaviteľkám Violetty neuľahčil. 

Violetta je špecifická a zložitá v tom, že vyžaduje od interpretky všetko – jej part strieda vysoké i nízke hlasové polohy, dlhé kantilény aj rýchle koloratúrne vokalízy a úžasné je, keď všetky frázy znejú prirodzene v celom rozsahu, čo môže pre mladučké hlasy predstavovať problém. Netreba však zabúdať, že hrdinka je naozaj mladá žena, ale vôbec nie naivná a navyše veľmi temperamentná. Jej pocity musia byť prostredníctvom hudby a spevu nielen krásne vyrozprávané, ale aj veľmi uveriteľné. V tom podľa mňa spočíva sila umenia i nášho snaženia a do tohto rozmeru, popri samozrejmej a dôslednej technickej príprave, spevák vo svojich postavách osobnostne dozrieva celý život,” dodáva.

V sobotu 5. februára sa po boku Ľubice Vargicovej v Opere SND v roli Alfreda predstaví tenorista Tomáš Juhás. Jeho otca Giorgia stvárni Daniel Čapkovič. Dirigovať bude Ondrej Olos. Lístky sa dajú zakúpiť na tomto linku.

ZDROJ: Jana Alexová

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share