Zaujímavosti

Cena Oskára Čepana 2022 predstavuje rozšírený tím 

Každoročne sa tím Ceny Oskára Čepana na isté obdobie rozširuje o nové pozície, ktoré sú pevnou súčasťou projektu; sleduje výrazné talenty a aktívne články súčasného umelecko-kultúrneho diskurzu a oslovuje k spolupráci nové posily, čím vytvára možnosti vzájomnej, multidisciplinárnej podpory. Pre ročník 2022 je fotografkou ocenenia KARINA GOLISOVÁ, autorkou videovizitiek umelcov/umelkýň je filmárka MÁRIA PINČÍKOVÁ, architektom výstavy je JAKUB KOPEC, kurátorkou spoločnej výstavy je EMA HESTEROVÁ. Výstava pätice vybratých umelcov/umelkýň sa otvorí 24. februára a potrvá do 15. mája 2023 v Kunsthalle Bratislava. 

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

„Všetkých externých spolupracovníkov a spolupracovníčky Ceny Oskára Čepana 2022 spája výrazná autorská osobnosť, autentický rukopis, sloboda ducha, radikálnosť v presadzovaní vlastných predstáv a sebareflexívny, kritický prístup,“povedala riaditeľka projektu Lucia Gavulová. Ako ďalej uviedla, tím každoročne oslovuje k spolupráci osobnosti z oblasti fotografie, práce s pohyblivým obrazom a od tohto roka aj architektonickej tvorby výstav. „Jediným kritériom a spájacím bodom oslovených je kvalita a výpovednosť ich práce, ktorá obohacuje nielen projekt Cena Oskára Čepana na rôznych úrovniach v ten-ktorý rok, ale aj ponúka priestor na prezentáciu, zviditeľnenie a šírenie autorského názoru zmienených tvorcov a tvorkýň,“ dodala.

Na konci apríla tohto roku vybrala odborná porota Ceny Oskára Čepana 2022 spomedzi 57 prihlásených piatich umelcov/umelkyne: LENKU ADAMCOVÚ, PETRA KAŠPARA, MONIKU PASCOE MIKYŠKOVÚ, MICHALA MITRA, JÁNA SKALIČANA. Vo svojom vyhlásení zdôraznila rozmanitosť autorských prístupov, ktoré prezentujú súčasné slovenské vizuálne umenie aj smerom k medzinárodnému publiku. Pätica už pripravuje autorské projekty na spoločnú výstavu. 

Organizátor oslovil ako kurátorku výstavy Emu Hesterovú, kurátorku a teoretička v oblasti súčasného umenia. Absolvovala bakalárske štúdium dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a magisterské štúdium teórie a praxe súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. „Ema Hesterová ako kurátorka výstavy Cena Oskára Čepana 2022 prináša tento rok do projektu otvorené a kritické myslenie, odvolávajúce sa na myšlienky kolektivity a kritiky voči neoliberálnym kapitalistickým modelom, preživším v súčasnej spoločnosti. Ema, ako spoluzakladateľka a aktívna spolutvorkyňa a spoluautorka dramaturgie meta-participatívnych platforiem ako APART alebo A Promise of Kneropy, založených na proto-inštitucionálnom modely spolupráce, je organizátormi prizvaná ako kritický a aktívny článok vo formovaní aktuálneho ročníka projektu, kde súťažný model nahradila do istej miery kolektívna, zdieľaná prax,“ povedala Lucia Gavulová.

„Tento ročník COČ vnímam ako nakročenie smerom k možnému vymedzeniu pozície inštitúcie, ako tej, ktorej hlavným záujmom by malo byť scénu podporovať a nie poháňať nezdravé mechanizmy, s ktorými je súťaženie inherentne späté. Vyhlásenie nesúťažného ročníka preto chápem iba ako začiatok komplexného procesu, ktorý by mal hĺbkovo prekopať celú štruktúru fungovania ceny ako takej. Náplň svojej pozície vidím predovšetkým v snahe vytvoriť čo najlepšie možné podmienky pre účastníčky a účastníkov a facilitácii tvorivej diskusie. Spolu s nimi by som sa rada zasústredila na celý proces príprav a tvorby jednotlivých diel a nie iba na výslednú výstavu. V tej by sa malo okrem jednotlivých umeleckých príspevkov odraziť i to, že prípravami prechádzame do istej miery vo vzájomnej diskusii,“ povedala kurátorka aktuálneho ročníka ceny.

Cena Oskára Čepana má aj nového architekta výstavy, je ním architekt Jakub Kopec, ktorý sa venuje subverzívnej architektonickej praxi v rámci platformy n-1 a tiež editorskej činnosti a kurátorovaniu rôznych výstavných, prednáškových a vzdelávacích projektov. Je členom redakčnej rady časopisu ERA21 a galerijnej rady Galérie Medium, od tohto roku je šéfredaktorom časopisu ARCH. „Keďže priestor Kunsthalle Bratislava, kde sa druhým rokom uskutoční výstava, je veľmi špecifický, podobne ako aj formát výstavy, rozhodli sme sa zveriť do rúk priestorové riešenie výstavy bytostnému architektovi s kritickým myslením a vizionárskym prístupom,“ uviedla Lucia Gavulová.

 Autorkou fotoportrétov umelcov/umelkýň Ceny Oskára Čepana 2022 je Karin Golisová, absolventka bakalárskeho štúdia na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde študovala na Katedre fotografie a nových médií. Počas štúdia sa zúčastnila na študentskom polročnom pobyte na Lahti University of Applied Sciences, kde sa venovala dokumentárnej fotografii. V roku 2020 získala ocenenie Slovak Press Photo v kategórií Študenti do 26 rokov. Aktuálne študuje v magisterskom ročníku na pražskej Filmovej a televíznej fakulte Akademie múzických umění v Prahe, na katedre fotografie, v ateliéri Imaginatívnej fotografie. „Karina vytvorila pre Cenu Oskára Čepana sériu analógových fotografií umelcov a umelkýň tohto ročníka, ktorých fotila v prostredí, im blízkom, ktoré si sami vybrali,“ doplnila Lucia Gavulová.

Mária Pinčíková je režisérka a fotografka s bohatými skúsenosťami so snímkami na pomedzí dokumentárneho a experimentálneho filmu, čo je podľa riaditeľky projektu jedným z dôvodov, prečo sa tohto roku stáva autorkou video vizitiek umelcov/umelkýň. Ide o absolventku dokumentárneho filmu na VŠMU, magisterský stupeň získala na prestížnej University of Arts v Londýne, študovala tiež fotografiu na VŠVU v Bratislave a na Sliezskej univerzite v Opave (Institut tvůrčí fotografie), architektúru a pedagogiku.

Jej tvorba je charakteristická žánrovou pestrosťou a skĺbením dokumentárnych a hraných režijných postupov: tvorí ako mockumenty, tak aj filmové portréty, observačné dokumenty, či hrané filmy. 

Pôvodne sa výstava vybraných umelcov a umelkýň mala uskutočniť od polovice septembra do konca októbra 2022, no na základe požiadavky vystavujúcich, týkajúcej sa možnosti predĺženia prípravnej fázy výstavy o niekoľko mesiacov, a s prihliadnutím na už nastavené termínové a dramaturgické záväzky hosťujúcej inštitúcie sa napokon jej otvorenie posúva až do ďalšieho roka 2023. 

„Po iniciácii zmeny termínu sme začali diskutovať všetci spoločne. K podobnému kroku by sa nedalo pristúpiť bez súčinnosti inštitucionálneho partnera, teda Kunsthalle Bratislava. Vedenie Kunsthalle malo na základe svojho už fixne stanoveného výstavného programu možnosť posunúť výstavu najskôr na február 2023. Pre nás predstavuje tento posun zásadnejšiu zmenu v časovom harmonograme projektu, no určite nie je nič dôležitejšie, než tento krok. S vystavujúcimi, kurátorkou, a inštitucionálnym partnerom sme otvorili spoločnú diskusiu, v rámci ktorej preberáme každý ďalší krok v súvislosti s projektom v otvorenom dialógu,“ objasnila Lucia Gavulová. Podľa nej súhlas s posunom termínu znamená, že organizátor považuje za dôležité zohľadňovať individuálne aj kolektívne potreby umelcov a umelkýň v Cene Oskára Čepana. „Uvedomujeme si, že bez laureáta a laureátky je spoločná výstava tým najdôležitejším výstupom, ktorí majú, a preto chceme vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky na jej prípravu,“ uzavrela s tým, že viac času na prípravu výstavy poskytne zároveň viac času na hlbší výskum a jeho predpokladateľne vyššiu kvalitu, v rámci termínovo menšieho tlaku. Zároveň je pre cenu ako inštitúciu dôležitá starostlivosť o jednotlivých umelcov a umelkyne. 

Inštalovanie výstavy od začiatku februára a jej otvorenie 24. februára bude prebiehať simultánne s open call-om na prihlasovanie sa umelcov a umelkýň do Ceny Oskára Čepana 2023, vyhláseným v januári a trvajúcim do konca marca 2023. V apríli sa na výstave umelcov a umelkýň Ceny Oskára Čepana 2022 stretne medzinárodná odborná porota, ktorá síce nebude vyberať víťaza/víťazku ale v rámci verejného eventu sa predstaví lokálnemu publiku v diskusii o výstave a jednotlivých dielach spolu s umelcami/umelkyňami. Zároveň vyberie finalistov a finalistky Ceny Oskára Čepana 2023.

Portfóliá prihlásených posudzovala medzinárodná porota zložená zo špičkových odborníčok a odborníka v oblasti súčasného vizuálneho umenia: Aaron Cezar (USA/UK; zakladateľ a riaditeľ Delfina Foundation v Londýne; v roku 2021 člen poroty Turner Prize; ex-kurátor Hayward Gallery Project Space v Londýne; kurátor programov pre verejnosť na 58. Bienále v Benátkach), Amira Gad (EG/FR; riaditeľka Light Art Space Berlín; v 2014-2019 kurátorka Serpentine Galleries v Londýne; s Hansom Ulrichom Obristom spolukurátorka skupinovej výstavy Hack Space  v K11 Art Foundation v Honk Kongu), Edith Jeřábková (CZ; hlavná kurátorka PLATO Ostrava; zakladateľka iniciatív Institut úzkosti a Are I are-events.org) a Lilia Kudelia (UA/USA; hosťujúca kurátorka v Residency Unlimited v New Yorku; ex-kurátorka Dallas Contemporary v Texase, Corcoran Gallery of Art vo Washingtone a Art Arsenal v Kyjeve; v roku 2017 ko-kurátorka Národného ukrajinského pavilónu na 57. Bienále v Benátkach). 

ZDROJ: Zuzana Golianová

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share