HudbaSprávy

Tri hudobné kompozície skladateľa Lukáša Borzíka na jednom albume SVETLO SLOVA

Tri hudobné kompozície skladateľa Lukáša Borzíka – Credo, Ex Nihilo, Svetlo sveta – pôsobia na novom albume ako jeden pôsobivý celok. CD nesie názov originálneho symfonického diela inšpirovaného liturgickou témou krížovej cesty SVETLO SVETA. Živé nahrávky vznikali v rôznych obdobiach na rôznych miestach a v rôznych kontextoch. Podieľali sa na nich takí špičkoví hudobníci, akými sú: Ivan Šiller, David Danel, Milan Paľa, Estónsky filharmonický komorný zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu i sopranistka Eva Šušková.  Album vychádza vo vydavateľstve Real Music House.

„Hudobná reč slovenského skladateľa Lukáša Borzíka už od prvých úspechov jeho kompozícií na domácej i zahraničnej pôde priniesla do slovenskej scény súčasnej hudby obohatenie o nový, svojrázny a výrazovo mimoriadne silný hlas. Jeho kompozície, ktoré si vždy s určitým časovým odstupom nachádzajú cestu aj ku mne, kráčajú každým novým dielom neomylne za vždy presnejším, ostrejším, zrelším a vyváženejším vyjadrením a spracovaním hudobných myšlienok a materiálu,“ napísala skladateľka Jana Kmiťová.

Silné mimohudobné posolstvo skladieb Lukáša Borzíka podľa nej odráža jeho životnú filozofiu a tvorí tak jednotu s jeho dielom, pričom je pre neho dôležité nechať sa viesť jedine svojím vnútrom, nehľadiac na súčasné trendy. „Vytvára výnimočný obraz umelca, aký dnešná doba bezpodmienečne potrebuje,“ uzatvára svoju úvahu o tvorbe Lukáša Borzíka Jana Kmiťová.

Na albume SVETLO SLOVA sú tri hudobné kompozície: Credo, pre miešaný zbor, Ex nihilo, pre ansámbel a Svetlo Slova, pre soprán, husle a orchester. Ide o tri zrelé kompozície v troch rozdielnych inštrumentačných obsadeniach, ktoré vznikali v období rokov 2018 – 2021. 

„Skladba Credo odhaľuje nezvyčajne bohatú harmonickú reč autora, ktorá na základe nových harmonických súvislostí citlivo odkrýva nové výrazové nuansy ukryté v textovej predlohe vo výnimočnej interpretácii Estónskeho Filharmonického komorného zboru z Katedrály sv. Mikuláša v Talline, v Estónsku. Ensemblová skladba Ex nihilo je výrazovo mimoriadne silnou skladbou s exaktnou proporčnou vyváženosťou a jedinečnosťou farebných kombinácii. Dramaturgiu uzatvára dielo Svetlo Slova, ktoré sa mi javí ako Borzíkova kľúčová kompozícia, nielen kvôli jej dĺžke, ale práve vďaka presnosti vyjadrovaných myšlienok, formálnej dokonalosti a cielenej práce s vývojom prinášaného hudobného materiálu,“ predstavila nový album Jana Kmiťová.

Album SVETLO SLOVA vyšiel vo vydavateľstve Real Music House, ktoré sa aj ako nahrávacie štúdio programovo venuje aktuálnej tvorbe slovenských hudobných skladateľov a interpretov. Hudba Lukáša Borzíka nemá len umeleckú, ale aj duchovnú hodnotu. Sme poctení, že album vychádza práve v našom vydavateľstve. Veríme, že poslucháči v ňom nájdu rovnakú hudobnú krásu ako my. Lukáš je dôležitý umelec nášho regiónu. Navyše má svoj vlastný a jasný rukopis. A to je v súčasnosti mimoriadne vzácny fenomén,“ povedal Robert Pospiš z Real Music House.

ZDROJ: Zuzana Golianová

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share