HudbaSprávy

Rok 2022 bude v znamení pocty hudbe Mira Žbirku

Spevák a skladateľ Miro Žbirka nás minulý rok navždy opustil, ale jeho hudba a odkazó zostávajú s nami ďalej. V roku, v ktorom sa mala oslavovať jeho sedemdesiatka budú rezonovať veľmi intenzıv́ ne. Na jeseň sa v Bratislave, Prahe a Londýne chystá veľká koncertná pocta jeho hudbe. Legendá rne skladby a veľké hity na nich zahrajú a zaspievajú hviezdy súčasnej slovenskej a českej hudobnej scény. Všetci umelci, ktorı́ nezištne prijali pozvanie na koncert TRIBUTE TO MIRO ŽBIRKA 70 vzdajú hold tvorbe výnimočného autora a speváka. A určite si aj zaspomıń ajú na svoje zážitky s československou hudobnou legendou. Mená účinkujúcich budú zverejňované postupne, vždy s označenı́m #MEKYNAVEKY, ktoré bude jednotiacim motıv́ om vš etký ch aktivıt́ spojený ch s poctou Mirovi ZI birkovi.

Koncerty TRIBUTE TO MIRO ŽBIRKA 70 sa uskutočnia 17.10. 2022 v NTC Aréna Bratislava, 21.10.2022 v O2 Universum v Prahe a 23.9.2022 v londýnskom 229 Venue.

Kaž dý z tý chto koncertov bude vý nimoč nou viac ako dvojhodinovou hudobnou a vizuálnou šou, ktorá bude oslavou hudby Mira ZIbirku vo všetkých jej podobách.

Už čoskoro sa objavı́ nový singel a videoklip. Bude to prvá skladba z pripravovaného posledného albumu, ktorým sa pomyselne uzavrie viac ako päťdesiatročná autorská cesta Mira ZIbirku. V čase lockdownov, keď boli zrušené koncerty k nemu postupne napıś al hudbu a texty, ktoré stihol v posledný ch mesiacoch aj naspievať. Jeho vydanie je naplánované na jar. Dokončenıḿ a produkciou albumu poveril Meky svojho syna Davida, ktorýnaňomintenzıv́ nepracujevlondýnskomštúdiuKonk.

Na Mekyho albumy Nemoderný chalan a Chlapec z ulice sa bude spomıń ať v špeciálnom programe na festivale Pohoda. Na DVD vyšla aj posledná, tretia séria televıź nej show Doupě Mekyho ZIbirky a pripravujú sa aj ďalšie prekvapenia, ktoré si fanúšikovia nájdu na o]iciá lnom webe a facebookovom a instagramovom profile.

ZDROJ: Rado Mešša

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share