HudbaSprávy

Od malej filiálky ku veľkému jubileu 

Od malej filiálky ku veľkému jubileu SOZA oslávi slávnostným galavečerom sté výročie svojho založenia

V roku 2022 si Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (skrátene SOZA) pripomína významné jubileum – presne sto rokov od svojho založenia. Pri príležitosti tohto výročia pripravuje SOZA 12. októbra 2022 v Budove Slovenského rozhlasu slávnostný galavečer s podtitulom Storočie slovenskej tvorby.

SOZA vznikla 2. októbra 1922 ako slovenská filiálka českého Ochranného združenia, od ktorého sa odčlenila v roku 1939. Patrí k najstarším kultúrnym organizáciám na Slovensku a počas svojho storočného pôsobenia stála pri formovaní slovenskej hudobnej kultúry. „Cieľom galavečera nie je len osláviť naše jubileum, ale zároveň poukázať na rozmanitosť slovenskej hudby a proces jej formovania za uplynulých 100 rokov.“ hovorí predseda Dozornej rady SOZA, Matúš Jakabčic.

Pocta legendám

Zakladajúcimi členmi SOZA boli významné osobnosti kultúrneho života, ako Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, či Gejza Dusík. Koncom roka 1939 mal vtedajší Slovenský autorský zväz 43 členov a 102 zastupovaných autorov.Dnes je toto číslo mnohonásobne väčšie a SOZA reprezentuje milióny zahraničných autorov a viac ako 3 100 domácich autorov. Práve slovenskí autori, ktorých práva chráni, budú hlavnými účinkujúcimi galavečera. 

Na podujatí vystúpia umelci a zároveň členovia SOZA ako Katarína Knechtová, Peter Lipa, Pavol Hammel s Collegium musicum, Katarzia, Andrea Bučko, Celeste Buckingham, Kristína Mihaľová či Lukáš Adamec. „SOZA je autorská organizácia. Vytvorili ju autori a tí sú preto najdôležitejšou časťou celého galavečera.“ vyjadril sa na margo podujatia aj predseda predstavenstva SOZA, Ľubomír Burgr. 

Na rozmanitosť slovenskej hudby bude popri autoroch poukazovať aj hudobná dramaturgia podujatia, ktorá sa bude okrem iného vyznačovať žánrovou pestrosťou. Diváci sa vypočujú hudbu slovenských hudobných legiend akými boli Eugen Suchoň, Svetozár Stračina, či Miroslav Žbirka. Na podujatí vystúpia aj výborní slovenskí interpreti v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením dirigentky Michaely Rózsa Růžičkovej. Na podujatie prijala pozvanie aj vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

Galavečer aj v televíznom vysielaní

SOZA vznikala v období, kedy sa formovali na území Slovenska viaceré dôležité kultúrne inštitúcie medzi nimi aj Slovenský rozhlas (1926). „Sme veľmi poctení, že máme možnosť spolupracovať na tomto podujatí s RTVS, ktorá cez Slovenský rozhlas bude čoskoro oslavovať obdobné jubileum.“ hovorí Burgr. RTVS bude v rámci spolupráce záznam z podujatia vysielať pre televíznych divákov 22. októbra na STV2.

ZDROJ: Juraj Čurný 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share