Hudba

Marika Gombitová ako prvá žena získa Veľkú cenu SOZA

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) na galavečeri v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava vo štvrtok 20. septembra odovzdá ocenenia za rok 2017. Bude to už 22. ročník tohto podujatia, v rámci ktorého budú ocenení nielen autori ale aj nahrávacie spoločnosti s najúspešnejšími zvukovými nosičmi a rádia, ktoré majú najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní.

„Ceny SOZA sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Výsledky prvej časti sú výsledkom štatistického spracovania hlásení od používateľov, ide o tzv. štatistické ceny. Druhú časť tvoria honorárne ceny, ktoré sa udeľujú na základe rozhodnutia dozornej rady SOZA,“ objasňuje ich princíp jej predseda Matúš Jakabčic a dodáva: „Je to veľmi príjemná časť našej činnosti, pretože môžeme oceniť a pripomenúť si autorskú tvorbu najvýznamnejších osobností slovenskej hudby.“

Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2017 ju získa Marika Gombitová, jedna z najvýraznejších predstaviteliek slovenskej populárnej hudby, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do jej dejín svojím životným príbehom ako aj tvorbou. Nahrala deväť albumov, na ktoré skomponovala viac ako 60 skladieb. Sú medzi nimi aj také klenoty ako Koloseum, Zem menom Láska, Neznámy pár, Adresa ja adresa ty, Paradiso, V období dažďa a iné.

Marika Gombitová je prvou ženou, ktorá získa toto prestížne ocenenie v jeho doterajšej histórii.

Ja si ju veľmi vážim a považujem ju za špičkovú autorku. Ukázalo sa, že v Moduse boli nielen traja dobrí speváci, ale aj traja skvelí skladatelia. Už jej prvé skladby, Prstienky z trávy a Na rozlúčku, boli nádherné. Marika má vynikajúce hudobné cítenie, úžasný cit pre melódiu a pre jej výstavbu. Mal som to šťastie, že jej pesničky som počul vtedy, keď ich ešte ako demá nahrala na gitare alebo klávesoch a ukázala v nich svoju melodickú invenciu. Myslím si, že tá cena prichádza v pravej chvíli. Veľmi prajem Marike ďalšie úspechy a verím, že ešte nejaké naše spoločné dielo nahráme,“ povedal textár Kamil Peteraj, ktorý Veľkú cenu SOZA získal za rok 2014. Teraz do jeho zbierky pribudne aj ďalšia honorárna cena – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí.

„Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú dve takéto ceny, pričom obvykle je to tak, že ak jednu cenu získa autor napr. v oblasti vážnej hudby, tak druhá je udelená zástupcovi inej oblasti. Toto pravidlo sme dodržali aj tentoraz,“ predstavuje ďalšiu honorárnu cenu Matúš Jakabčic: „Novými držiteľmi tohto ocenenia sú Ján Zimmer – významný skladateľ vážnej hudby s pozoruhodne rozsiahlym dielom, ktorý bol v minulosti trochu neprávom opomínaný, a Ivan Dubecký, ktorý zasa reprezentuje oblasť ľudovej hudby.“Ján Zimmer (16.5.1926 – 21.1.1993) bol jediným absolventom kompozície u národného umelca Eugena Suchoňa a v štúdiách pokračoval na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, ktoré úspešne ukončil v odbore klavír a kompozícia interpretáciou svojho prvého klavírneho koncertu. Vo svojej tvorbe sa prioritne venoval práve klavíru, čo sa odrazilo na počte diel pre tento nástroj, ktoré aj sám ako klavírista premiéroval. Ďalšou významnou oblasťou jeho kompozičnej práce bola symfonická tvorba a venoval sa aj filmovej hudbe (23 krátkych, 6 celovečerných a 2 televízne filmy), tvorbe pre organ, vokálnej a zborovej tvorbe, je autorom komorných i operných diel.

Ivan Dubecký (22.7.1952 – 23.6.1997) po ukončení štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa v roku 1976 v Slovenskom rozhlase stal prvým dramaturgom práve vznikajúceho Orchestra ľudových nástrojov a podieľal sa na na formovaní tohto medzinárodne uznávaného telesa v oblasti folklórnej hudby. Jeho tvorba predstavuje viac ako štyri stovky pôvodných autorských diel ako aj úprav ľudových skladieb. Získal viacero ocenení na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique Rádio Bratislava, skomponoval scénickú hudbu k viacerým rozhlasovým ako aj televíznym rozprávkam a dlhodobo autorsky spolupracoval s najvýznamnejšími sólistami i telesami nášho folklóru.

„Vďaka Cenám SOZA môžeme širšej verejnosti priblížiť aj tých významných autorov, ktorí svojou tvorbou nemajú šancu osloviť všeobecné publikum. A v neposlednom rade história ocenených tvorí niečo ako pamäť slovenskej hudobnej kultúry z pohľadu autorského,“ uviedol Matúš Jakabčic.

Prehľad doterajších držiteľov honorárnych ocenení:

Veľká cena SOZA
1996  Karol Elbert
1997  Ivan Hrušovský
1998  Pavol Zelenay
1999  Roman Berger
2000  Ilja Zeljenka
2001  Július Kowalski
2002  Tomáš Janovic
2003  Marián Varga
2004  Anton Petrík
2005  Miroslav Bázlik
2006  Ondrej Demo
2007  Peter Lipa
2008  Milan Lasica
2009  Milan Dubovský
2010  Juraj Hatrík
2011  Gabriel Jonáš
2012  Miroslav Žbirka
2013  Boris Filan
2014  Kamil Peteraj
2015  Vladimír Godár
2016  Igor Bázlik

Zápis do Zlatej knihy
1996  Gejza Dusík, Eugen Suchoň
1997  Dežo Ursiny
1998  Karol Pádivý
1999  Svetozár Stračina
2000  Jaroslav Filip
2001  Otto Ferenczy
2002  Alexander Moyzes
2003  Tibor Andrašovan, Ján Cikker
2004  Ladislav Gerhardt, Ľudovít Rajter
2005  Dezider Kardoš, Pavol Tonkovič
2006  Vieroslav Matušík, Ilja Zeljenka
2007  Juraj Pospíšil, Jozef Urban
2008  Juraj Beneš, Bohumil Trnečka
2009  Ján Melkovič, Jozef Sixta
2010  Boris Droppa, Jozef Grešák
2011  Ivan Hrušovský, Ján Siváček
2012  Vít Ilek, Ivan Parík
2013  Alexander Albrecht, Štefan Németh-Šamorínsky
2014  Ján Berky Mrenica st., Tadeáš Salva
2015  Peter Kliment, Mikuláš Schneider Trnavský
2016  Marián Kochanský, Dušan Martinček

Cena SOZA sa významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
(do roku 2010 patrila do kategórie štatistických cien, od r. 2011 patrí medzi honorárne)
1997  Erik Aresta
1998  František Dráfi
1999  Peter Nagy
2000  Vašo Patejdl
2001  Miroslav Žbirka
2002  Miroslav Žbirka
2003  Alexander Moyzes
2004  Alexander Moyzes
2005  Miroslav Žbirka
2006  Miroslav Žbirka
2007  Igor Timko
2008  Katarína Knechtová
2009  Roman Ferianc
2010  František Dráfi
2011  Vladimír Godár
2012  Ľubica Čekovská
2013  Vašo Patejdl
2014  Adam Hudec
2015  Slavomír Solovic
2016  Michal Novinski

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share