FilmSprávy

Unikátna filmová esej „15 x 15 x 5 (minisalon 1984)“

Vo filmovej eseji o hraniciach slobody dostáva divák príležitosť ponoriť do sveta, v ktorom umenie dostáva revolučný náboj a jedinými tvorivými obmedzeniami umelcov sú štvorcové formáty. Je inšpirovaná ilegálnym československým experimentom Minisalon. Ten vznikol v „orwellovskom” roku 1984 z iniciatívy výtvarníka a disidenta Josku Skalníka. Prostredníctvom kolekcie 244 komorných výtvarných diel film odhaľuje minulosť, vytvára most medzi normalizáciou a súčasnosťou a rozpráva príbeh z čias obmedzenej občianskej a umeleckej slobody. Snímka bola uvedená vo svetovej aj v slovenskej premiére už na začiatku novembra na bratislavskom filmovom festivale Jeden svet a do kinodistribúcie bude uvedená Asociáciou slovenských filmových klubov 09.11.2023.

Medzi umelkyne a umelcov, ktorých práce vo filme môžete uvidieť, patria Mária Bartuszová, Tamara Kolenčíková, Rudolf Sikora, Otis Laubert, Margita Titlová-Ylovsky, Michael Rittstein, Stanislav Kolíbal, Kurt Gebauer, Čestmír Suška, Adriena Šimotová, sestry Válové, Vladimír Kokolia, Libor Fára, Květa Pacovská a mnoho ďalších tvorcov, ktorých umenie a kreativita sa rozvíjali v 80. rokoch 20. storočia napriek nepriazni režimu. Film je nakrútený v netradičnom štvorcovom formáte a jeho jednotlivé scény a obrazy sú stvárnené odlišnými filmovými technikami a štýlmi, aby sa čo najvernejšie priblížili charakteru diel a osobnostiam účinkujúcich umelcov. Film preto využíva veľké množstvo filmových a animačných foriem a technológií a pohybuje sa na pomedzí dokumentu, fikcie a imaginatívneho výtvarného diela.

Tento nový audiovizuálny minisalón kombinuje rôzne autorské prístupy k tvorbe a obmedzenia v podobe štvorcového formátu sa stávajú zdrojom kreativity filmových tvorcov. Príbehy účastníkov projektu Minisalon a ich diel, dobové archívne materiály a vrstevnaté vizuálne hry vytvárajú fascinujúcu mozaiku odkazov minulosti, ktoré sa prihovárajú aj k našej súčasnosti a blízkej budúcnosti. 
Film sa vo svojej výpovedi opiera aj o citácie z románu Georgea Orwella 1984, ktorý bol v roku vzniku Minisalonu inšpiráciou pre tento projekt. Aj prostredníctvom odkazu tohto literárneho diela skúma rolu odvahy a predstavivosti pri odpore proti totalitným režimom a systémom. V závere prináša divákom zamyslenie nad výzvami, s ktorými sa stretávame aj dnes. V nasledujúcom roku bude film do kín distribuovať česká spoločnosť Aerofilms.

ZDROJ: Zuzana Vašková 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share