DivadloSprávy

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND je tradične na záver akademického roka 

Tradícia tohto zaujímavého a pre obe strany prospešného projektu sa začala písať v roku 2014. Tento rok bude mať oslava tanca ešte slávnostnejší charakter – Katedra tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení si pripomína svoje 70. výročie existencie. Ako samostatná katedra vznikla v akademickom roku 1951/1952. Pri jej zrode a prvom rozlete stáli významné umelecké a vedecké osobnosti a status odbornosti a kvality si zachováva dodnes. Štúdium na katedre ponúka v súčasnosti tri študijné odbory: Choreografia, Tanečné umenie a Tanečné divadlo a performancia.  

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND, na ktorom sa v utorok 7. júna 2022 stretnú skúsení absolventi choreografie i tanca, súčasní pedagógovia i študenti, bude podporou pôvodnej choreografickej tvorby. Prezentácia na pôde profesionálnej scény, Slovenského národného divadla, je veľkou výzvou uplatniť pohybovú invenciu a príležitosťou objaviť pre slovenský tanec nové talenty. Vo vzájomnej spolupráci sa tak vytvárajú predpoklady prepojenia štúdia a profesionálnej praxe.

Program Večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND ako prezentácie záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov Katedry tanečnej tvorby sa bude aj  tento rok vyznačovať dramaturgickou pestrosťou, kvalitou a rôznorodosťou. V jedenástich samostatných choreografických celkoch sa popri skúsených kolegoch ako Kristína Paulin a Marek Grega predstavia napríklad aj nádejné choreografky Hana Vidová a Margaréta Štofčíková a ďalší. V rámci programu sa dozvieme aj zaujímavosti o histórii katedry, jej špecifikách a možnostiach, ktoré študentom ponúka.

„Tanec je umenie, ktoré si vyžaduje pokoru a odhodlanosť, fyzickú i psychickú silu a odolnosť, skrýva v sebe vášeň i rozvahu, tanec vie veľmi bezprostredne zasiahnuť a komunikovať s divákom bez potreby slov,“ hovorí o krehkom, ale mimoriadne silnom, apelatívnom i vzrušujúcom fenoméne, akým je tanec, Miroslava Kovářová, vedúca Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Ako interpreti sa spolu so študentmi Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU predstavia sólisti a zbor Baletu SND a sólisti a členovia SĽUK-u.

ZDROJ: Izabela Pažítková

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share