DivadloSprávy

SND v roku 2023 hospodárilo s prebytkom a tešilo sa diváckej priazni

Slovenské národné divadlo v roku 2023 hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom a tešilo sa rekordnej diváckej priazni. Vysoká návštevnosť sa odrazila na tržbách zo vstupného, ktoré boli najvyššie v histórii divadla. Vedenie SND pokročilo v prípravách rekonštrukcie historickej budovy SND a rozbehlo rekonštrukciu Umelecko-dekoračných dielní. SND skončilo rok 2023 s pozitívnym hospodárskym výsledkom.

Tri súbory Slovenského národného divadla v roku 2023 odohrali viac ako 600 predstavení, ktoré spolu videlo približne 276-tisíc návštevníkov. To je o 20-tisíc divákov viac, ako bol priemer návštevnosti SND za posledných 15 rokov.

Tieto čísla sa premietli aj do tržieb zo vstupeniek. SND sa v roku 2023 podarilo dosiahnuť historicky najvyššie tržby za predstavenia vlastných súborov vo výške viac ako 5 miliónov eur, čo je o 1,7 milióna eur viac ako v roku 2018, ktorý bol doteraz najúspešnejším rokom z hľadiska tržieb.

Činohra SND

V roku 2023 pribudli do repertoáru Činohry SND tituly Kocúrkovo, Koncert na želanie, Budete mať luft, Konformista, Deti, Malé ženy, Ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili, Pred očami Západu a classroom play Čaute!

Súbor spolu odohral vyše 450 predstavení, ktoré videlo približne 142-tisíc divákov. Priemerná návštevnosť v roku 2023 dosiahla 89 %.  

Opera SND

Opera SND odpremiérovala tituly Svätopluk, Maria Stuarda, Nabucco a detskú pôvodnú operu Muflón Ancijáš. Operné štúdio uviedlo inscenáciu Lyrické scény Eugena Onegina. Spolu 105 predstavení navštívilo v Opere SND 63-tisíc divákov, čo predstavuje priemernú návštevnosť 81 %.

Balet SND

Balet v roku 2023 ako novinky priniesol Carminu Buranu a Labutie jazero. Diváci si obľúbili aj špeciálne projekty Fashion Ballet ´23 a Umenie pre život. Na viac ako 80 predstavení prišlo 71-tisíc divákov. Priemerná návštevnosť v Balete SND tak vlani dosiahla výšku 94 %.

Sprievodné programy a práca s publikom

Úspešnými a obľúbenými sa stali aj sprievodné podujatia – Veľké divadelné prespávačky, Soboty v divadle, Divadelná kaviareň a prehliadky historickej budovy SND. Návštevníci o tieto programy prejavili mimoriadny záujem a dosahujú stopercentnú návštevnosť.

V posledných mesiacoch roka SND po nútenej prestávke odchodu vedenia znovuobnovilo charitatívny projekt Divadlo pre všetky deti, ktorý tím Mateja Drličku predstavil už v roku 2021. V rámci neho navštívilo predstavenia v októbri a v decembri spolu takmer 300 detí zo znevýhodneného prostredia a špeciálnych škôl. 

Projekt sa SND darí financovať vďaka darcom, ktorí naň prispievajú dobrovoľnými príspevkami pri nákupe svojich vstupeniek na webe divadla, ale aj vďaka darcom, ktorí prispeli jednorazovo vyššou sumou. Za posledné štyri mesiace roka na projekt prispelo takmer 1 500 darcov a SND sa naň podarilo získať aj dva granty. Celková suma podpory dosiahla za prvé štyri mesiace sezóny približne 41-tisíc eur.

Ekonomické ukazovatele

Príjmy SND dosiahli v roku 2023 výšku 32 470-tisíc EUR, z čoho štátny príspevok bol vo výške 24 160-tisíc EUR a vlastné príjmy dosiahli hodnotu 8 310-tisíc EUR. 

Výdavky SND v roku 2023 dosiahli výšku 34 964-tisíc EUR, z čoho mzdy a odvody tvorili 23 104-tisíc EUR, na služby a tovary išlo 8 800-tisíc EUR, ostatné bežné výdavky dosiahli výšku 779-tisíc EUR a kapitálové výdavky tvorili 2 281-tisíc EUR.

S použitím finančných rezerv z minulých rokov dosiahlo SND vyrovnaný rozpočet s malým prebytkom vo výške 388-tisíc EUR. 

Rekonštrukcia HB SND a Umelecko-dekoračných dielní

Umelecko-dekoračné dielne SND

Vedenie SND na čele s Matejom Drličkom je prvé vedenie Slovenského národného divadla, ktoré po 65 rokoch spustilo komplexnú rekonštrukciu budovy Umelecko-dekoračných dielní na Mliekarenskej ulici, ktorej hlavným cieľom sú energetické úspory. 

SND sa v roku 2023 podarilo na tieto účely získať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. Projekt bude ukončený v decembri 2025. Zákazka má hodnotu presahujúcu 7 miliónov eur.

Historická budova SND

V septembri 2023 vznikla na pôde SND pracovná skupina Expertný tím pre projekt rekonštrukcie historickej budovy SND, ktorá sa na stretnutiach zaoberala témami, ako sú: 

●           dispozičné zmeny budovy, 

●           vypracovanie dokumentov týkajúcich sa stavebného zámeru rekonštrukcie, 

●           komunikácia s Krajským pamiatkovým úradom vo veci prípadnej nadstavby prístavby historickej budovy SND, 

●           úprava dispozičného riešenia ideovej štúdie ako grafickej prílohy stavebného zámeru, 

●           definícia spôsobu verejného obstarávania a kritérií na vyhodnotenie súťaže, 

●           zaistenie kontaktu a rokovania s dedičmi práv architekta prístavby historickej budovy SND, ich informovanie o vývoji projektu.

Členovia expertného tímu pripravujú podklady na verejné obstarávanie na architektonickú štúdiu a projektové práce. Víťaz tejto súťaže následne pripraví projekt komplexnej rekonštrukcie historickej budovy SND.

ZDROJ: Jana Alexová 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share