Zaujímavosti

Len umelecká činnosť slovenské autorky a autorov neuživí. Pandémia situáciu ešte zhoršila

Podľa najnovšieho prieskumu LITA, autorskej spoločnosti, 90 % slovenských autoriek a autorov nie je adekvátne odmeňovaných za svoju tvorbu. Autorskej činnosti sa na plný úväzok venuje len tretina z nich. Situáciu tvorcov môže výrazne ovplyvniť pripravovaná novela Autorského zákona. To, či sa podmienky na tvorbu zlepšia, dnes nie je jasné.

Prieskum LITA

Férové odmeňovanie autorov nie je realitou

LITA aktuálne na Slovensku zastupuje takmer 4000 autorov a nositeľov práv. Z prieskumu medzi autormi, ktorý LITA realizovala začiatkom tohto leta, vyplynulo, že 67 % autoriek a autorov vykonáva popri umeleckej tvorbe aj inú prácu. Až polovica z nich ako hlavný dôvod uvádza nízky príjem z autorskej činnosti, ktorý sám o sebe autorov neuživí. „Len 28 % autorov z oblasti literárnej tvorby v prieskume uviedlo, že vykonáva autorskú činnosť na plný úväzok. Táto skupina tvorcov zároveň vykazovala najmenší priemerný ročný hrubý zárobok z čisto autorskej činnosti. 87 % opýtaných autorov deklarovalo hrubý príjem z umeleckej tvorby pod 10-tisíc eur/rok,“ vykresľuje situáciu autorov Jana Vozárová, riaditeľka LITA.

Autori musia hľadať zdroje príjmov inde

Nedostatočný príjem z autorskej tvorby spôsobuje, že autori musia hľadať alternatívne cesty zárobku, často mimo umeleckého pôsobenia. „Tvorcovia v priemere pracujú 43 hodín týždenne. Autorská činnosť síce tvorí viac ako polovicu ich pracovného času, príjmy z nej však predstavujú necelú tretinu celkového príjmu autorov,“ konštatuje Vozárová. 

Situácia autorov sa v dôsledku pandémie zhoršila

Z prieskumu LITA vyplýva, že umelci a tvorcovia sú dnes na Slovensku skupinou s mimoriadne ohrozeným postavením, ktoré sa počas pandémie len zhoršilo. „Viac ako polovica autorov uvádza, že v dôsledku pandémie zarába menej. V 2020 boli hrubé ročné príjmy autorov čisto z autorskej tvorby o 13,7 % nižšie v porovnaní s rokom 2019. Zatiaľ čo v roku 2019 zarobili autori v priemere 4 675 eur, v roku 2020 to bolo už len 4 035 eur,“ hovorí Vozárová. Podľa riaditeľky LITA by situáciu mohla zmeniť pripravovaná novela Autorského zákona. V podobe, v ktorej bola podaná do medzirezortného pripomienkového konania (MPK), však problém autorov nerieši. „O podobe zákona sa snažíme diskutovať s ministerstvom kultúry. Podobne ako Zákonník práce definuje a chráni práva zamestnancov, Autorský zákon by mal chrániť slovenských autorov. To, či sa to podarí, ostáva v tejto chvíli nejasné,“ uzatvára Vozárová. 


O prieskume

Prieskum LITA, autorskej spoločnosti, zameraný na zmapovanie aktuálnej situácie a názorov autoriek a autorov, bol realizovaný v júli 2021. Zapojilo sa doň 259 autoriek a autorov.

O LITA

LITA, autorská spoločnosť, je občianske združenie autoriek a autorov z oblasti literatúry, divadla, audiovízie a výtvarného umenia. O zlepšenie postavenia autorov, férové odmeny za ich tvorbu a dodržiavanie autorských práv sa autorky a autori združenia usilujú spolu s tímom zamestnancov – právnikov a administratívnych pracovníkov LITA. Primárne sa venuje kolektívnej správe práv: pre autorky a autorov vyberá odmeny a náhrady odmien za rôzne použitia ich diel. Spolupracuje so všetkými typmi používateľov – od divadiel cez knižné vydavateľstvá, knižnice, galérie, káblových operátorov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, televízie, vrátane verejnoprávnej RTVS a všetkých veľkých súkromných televízií až po rôznych menších používateľov. Prostredníctvom Fondu LITA finančne podporuje mnohé významné kultúrne projekty a vzdelávacie podujatia v oblasti umenia. Pracuje na zvyšovaní povedomia o autorskom práve a o dôležitosti umeleckej tvorby. Snaží sa aj o zlepšenie autorskoprávnej legislatívy v prospech tvorcov. Počiatky LITA siahajú do roku 1949, ako občianske združenie pôsobí od roku 1993. 

ZDROJ: LITA

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share