HudbaSprávy

Deadline festival o kolobehu života a smrti

DEADLINE, charitatívne zameraný festival o kolobehu života a smrti, ktorý pri príležitosti 10. výročia svojho založenia organizuje občianske združenie Kolobeh života sa skutoční sa už túto sobotu v košickej Tabačke  inak, ako sme zvyknutí: rešpektujúco, vážne, ale aj umelecky a veselo, tiež spolu s odborníkmi a umelcami. Celodenný program vyvrcholí koncertom uznávaného umelca Petra Lipu.

DEADLINE festival o kolobehu života a smrti, inšpirovaný mexickou kultúrou oslavy smrti, je prvý rodinný festival, ktorý chce komunikovať tabuizované a náročné témy súvisiace so zomieraním jemnou, láskavou, citlivou a rešpektujúcou rečou umenia a hry. Prijať stratu blízkeho nám pomôžu náročné témy, ktorým sa festival venuje v edukačnej sekcii. Môžete sa zúčastniť diskusií na tému zomieranie, smrť, rozlúčka a smútenie. Je to spôsob ako sprístupniť túto problematiku nielen dospelým, ale aj deťom. K tomu slúži aj jedlo, aby táto náročná problematika – stretnutie s našou smrteľnosťou – bolo stráviteľné pre všetkých. Odborníci v Kolobehu života, o.z. už 10 rokov sprevádzajú smútiacich po strate blízkeho. Spravujú tri veľké online svojpomocné skupiny pre ľudí po strate, s veľkým úspechom organizujú terapeutické pobyty a tábory, vydávajú rôzne publikácie.

 Festival ponúka energiu prijatia a vďačnosti 

Po strate blízkeho býva človek plný smútku, hnevu a negatívnych emócií. Preto po rokoch práce so smútiacimi po strate blízkeho Kolobeh života pripravil jedinečný koncept festivalu, v ktorom sa bude môcť ktokoľvek dotknúť ťažkých tém spojených so zomieraním, smrťou a smútením inak, ako sme zvyknutí. Počas soboty 28. októbra 2023 bude vo všetkých priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik program v štyroch sekciách – edukácia, umenie, hra, jedlo. Cez všetky zmysly, pre všetky vekové skupiny, odborníkov i verejnosť môžete zažiť energiu prijatia napriek strate blízkeho človeka. Denná časť podujatia bude pre návštevníkov sprístupnená bezplatne.

Festival vyvrcholí v sobotu večer krstom dvoch kníh na koncerte Petra Lipu 

Po celodenných aktivitách a vážnejších témach organizátori podujatia pre návštevníkov pripravili skvelý koncert uznávaného umelca Petra Lipu, ktorý bude spojený s krstom dvoch kníh. 

Knižka Dve tváre smrti ponúka hlboký knižný pohľad na témy zomieranie – smrť – smútenie na Slovensku v minulosti (etnologička Katarína Nadáska) a v súčasnosti (smútková poradkyňa Jana Pitková) s obrazmi Martina Knuta. Knihu, ktorá je o vnímaní zomierania a smrti v tradičnej ľudovej a súčasnej kultúre Slovenska pokrstia Peter Lipa a duchovný Juraj Dovala.

Publikáciu Štyri úlohy smútenia v kolobehu prírody taktiež napísala Jana Pitková a je plná mnohých inšpirácií, teoretických častí a aktuálneho prehľadu práce so stratou a smútením, citáty, ale aj texty zrozumiteľné a nápomocné laickej i odbornej verejnosti svojou komplexnosťou a aktuálnosťou spracovania súčasného prístupu ku smúteniu. Zároveň je vizuálne nádherne spracovaná v súlade s ročnými obdobiami – cyklami v prírode. Autorka fotografií je Miroslava Bužeková a celkový design Ivana Višňovská. I túto knihu pokrstia Lipa s Dovalom, ale však spolu s  etnologičkou Katarínou Nádaskou a výtvarníkom a zakladateľom Ligy za duševné zdravie Martinom Knutom.

Program festivalu 

V sekcii EDUKÁCIA budú diskusie, prvá na tému „Duševné zdravie, strach, smrť“, diskutujúci: Martin Knut, zakladateľ Ligy za duševné zdravie, Katarína Nádaská, etnografka, Ľubomíra Romanová, prednostka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny

Diskusia na tému „Zomieranie“, diskutujúci: Jana Gorst, dula pre umierajúcich, Juraj Jordán Dovala, husitský biskup, Jana Červenákova, zakladateľka organizácie Viaticus

Diskusia na tému „Obrady poslednej rozlúčky“, diskutujúci: Marek Kandráč, moderné pohrebníctvo, Kristína Dubajová, slovanské alternatívne obrady, Andrea Uherková, eko pohrebníctvo.

Posledná diskusia na tému „Smútenie“, diskutujúci: Jana Pitková, etnografka a zakladateľka Kolobehu života, smútková poradkyňa, Miroslava Hunčíková, zakladateľka Svetielka nádeje pre deti z onkológie, Lucia Kubíny, zakladateľka Tanana pre rodičov pri strate dieťaťa. 

Pripravené sú aj osobné stretnutia s ľuďmi so skúsenosťou so stratou vo festivalových priestoroch pod názvom ŽIVÁ KNIŽNICA.

V sekcii UMENIE je pripravených množstvo umeleckých workshopov, prezentácií aj autorské bábkové divadlo Medzi nebom a zemou pre deti aj dospelých.

V sekcii HRA nám pre prvý ročník DEADLINE Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA zapožičal časť výstavy „Hravá hlava“, plnú interaktívnych prvkov.

V sekcii JEDLO, ktoré považujeme za dôležitú súčasť obradu poslednej rozlúčky, ponúkneme nielen stravu v mexickom štýle, ale aj naše venčeky, rakvičky či zdobené perníky.

ZDROJ: Janka Marczellová 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share